Artikelen

In het verleden heb ik vele artikelen geschreven voor bedrijven, kranten, verenigingsbladen en websites. Sommige artikelen zijn het bewaren waard. Een overzicht is hier te vinden.

Historiek

Houten Toen

Houten Toen is een rubriek in Houten Nieuws (BDU) met interviews met oudere inwoners. De rubriek verschijnt maandelijks.

2017

2018

2019

Interviews

Weerhistorie (Weerspiegel)

Onderzoek

Columns Schalkwijks Journaal (2006 – 2010)